NL 

Wat voor invloed heeft geregistreerde informatie op beeldvorming met betrekking tot het vormen van een oordeel?

Dagelijks registreren we nieuwe informatie, onze hersenen koppelen deze informatie aan het normniveau.
Van jongs af aan leren we informatie vanuit verschillende kennissystemen van visuele overdracht.
Zo heb ik me bevonden in een schoolsysteem waar posters en afbeeldingen via een bepaalde structuur met ons communiceerden over kennis. Bijvoorbeeld door de composities, nummering, letters en symbolen; De A staat voor aardig, de B voor benieuwd.

In DIT&DAT= ga ik via kennissystemen van visuele overdracht een spel aan met mijn eigen norm. Door fotografisch bronmateriaal om te zetten in eigen symbolen, ben ik systematisch, via collagetechnieken, mijn beïnvloede beeldvorming gaan reconstrueren. Hiermee onderzoek ik het onderscheid en de nuances tussen goed en fout bij het vormen van een oordeel.

EN

What kind of influence does absorbed information have on imaging regarding to forming a judgement?

Every day we absorb new information, our brain connects this information to a certain standard, a norm level.  From an early age we learn new information through various knowledge systems of visual transfer. For example, I was in a school system where posters and pictures communicated knowledge to us within a certain structure.  They did that through their compositions, numbering, letters and symbols; The A stands for apple, the B stands for bread.

In DIT&DAT= I play with my own norms through knowledge systems of visual transfer.
By converting photographic source material to symbols of my own, I systematically reconstructed my influenced imaging through collage techniques. With this I look into the distinction and the nuances between right and wrong while forming a judgment.

 

 

Using Format